jak długo archiwizować dokumenty


foto

dokumentacja w administracji publicznej dokonane w ostatnim

dokumentacja w administracji publicznej dokonane w ostatnim czasie przemiany w prawie pracy dodatkowo w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na przymus dostosowania do tych przemian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych. Nowy stan prawny pozwala na elektronizację dokumentacji pracowniczej oraz na dokonanie skrócenia okresu przechowywania tej dokumentacji. Istotne jest dlatego poznanie.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top