Wirtualne kasy rejestrujące fiskalne w formie oprogramowaniaWirtualne kasy rejestrujące (fiskalne) w formie oprogramowania i kasy fiskalne online - dla kogo i od kiedy? Parametry techniczne, oprogramowanie, możliwości adaptacji do przemian w przepisach. Sprzedaż przez Internet a kasy fiskalne. Aspekty karno-skarbowe stosowania fiskalnych kas online. Perspektywa wirtualnych kas fiskalnych. Generalny obowiązek używania kas rejestrujących: podmioty zobowiązane, zwolnienia od obowiązku używania kas rejestrujących. Nowe kasy fiskalne on-line: po co fiskusowi kasy on-line, branże zobowiązane do używania kas on-line i terminy ich wprowadzenia, ulga na kasy rejestrujące wg śmiałych zasad. Kasy wirtualne - mrzonka, to znaczy bliska przyszłość? Założenia wprowadzenia kas wirtaualnych w Polsce. Kasy wirtualne, pomimo tego paragony papierowe. Zakaz wystawiania faktur do paragonów: to znaczy można wystawić fakturę do sprzedaży udokumentowanej paragonem, sankcje za naruszenie zakazu wystawienia faktury do paragonu, przymus identyfikacji klienta przy kasie. od kiedy amortyzujemy środki trwałe Obowiązki podatnika przy użytkowaniu kasy fiskalnej. Sankcje spojone z naruszeniem kodeksów dotyczących kas fiskalnych i kontrole w kto odpowiada za środki trwałe w firmie tym zakresie. Założenia przygotowywanej ustawy „kasy elektroniczne”: obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych i zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu. Obowiązki podatnika powiązane z użytkowaniem kasy (fiskalizacja, warunki techniczne kas, warianty kas, inne kwestie). Paragony fiskalne (wystawianie, przechowywanie, paragony a faktury VAT, inne kwestie). Odliczenia i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Kasy elektroniczne - istota, założenia i nowe obowiązki podatników. Sankcje związane z naruszeniem przepisów dotyczących kas fiskalnych.

Najnowsze artykuły:

Top