Prawo restrukturyzacyjne Zmiany kodeksówPrawo restrukturyzacyjne - Zmiany kodeksów Prawa upadłościowego w obszarze składu masy upadłości również wyłączeń z masy upadłości: sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne stosunki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym także układy wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), która owszem zmienia regulacje Prawa upadłościowego także Prawa restrukturyzacyjnego. Jjest przekazanie informacji odnośnie do znowelizowanych przepisów, a także wypracowanie w zakresie dyskusji i rozwiązywania kazusów właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według śmiałych zasad postępowaniu upadłościowym, w szczególności postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, także postępowaniu restrukturyzacyjnym. Blog prowadzone jest jak współpracować z nadzorcą sądowym i zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym? w nowatorskiej formule poprzez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia dodatkowo radca prawny posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego oraz zarządcy. Taka wzór szkolenia pozwoli na zrealizowanie analizy omawianych problemów z w największym stopniu praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu poprzez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu poprzez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Najnowsze artykuły:

Top