Upewnij się dla kogo zwrot podatku wpis o podatkachUpewnij się dla kogo zwrot podatku - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej informacji w zakresie procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny pchnięcie zostanie umiejscowiony na przygotowanie uczestników wpisu o podatkach do samodzielnego i prawidłowego złożenia wniosku VAT-REF. Uczestnicy warsztatów poznają szczególne regulacje spojone z odzyskiwaniem podatku VAT na terytorium rozlicznych jurysdykcji także będą mieli możliwość sprawdzenia swojej informacji na przykładach praktycznych. Cel wpisu o podatkach: Przekazanie teoretycznej i praktycznej znajomości w zakresie procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach Szczególny pchnięcie usytuowany na przygotowanie uczestników wpisu o podatkach do samodzielnego i prawidłowego złożenia wniosku VAT-REF. Poznanie szczególnych regulacji powiązanych z odzyskiwaniem podatku Vat na terytorium rozlicznych jurysdykcji. Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach praktycznych. Okazja do zadawania własnych pytań czy zwrot podatku jest opodatkowany prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu. Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami warsztatów. Na naszych warsztatach dowiesz się m.in. komu przysługuje zwrot podatku? od jakich wydatków można ubiegać się o zwrot? innymi słowy wniosek o zwrot podatku trzeba wysłać do urzędu skarbowego w kraju skąd chcemy uzyskać zwrot? czy jest ograniczenie czasowe na złożenie wniosku? co zrobić jeśli po złożeniu wniosku okaże się, że nie uwzględniliśmy wszystkich możliwych wydatków? Adresaci wpisu o podatkach: podatnicy (właściciele firm), którzy dokonywali zakupów towarów i usług na terytorium państwa członkowskiego od czego zależy zwrot podatku na dziecko innego niż Polska albo co to zwrot podatku importowali towary na terytorium innego państwa członkowskiego; specjaliści podatkowi, w tym specjaliści VAT; pracownicy i właściciele biur rachunkowych; pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Najnowsze artykuły:

Top