Usługi budowlane Premie na usługi budowlaneUsługi budowlane Premie na czy usługi budowlane mogą korzystać ze zwolnienia z vat usługi budowlane zapraszamy wszystkich tych, jacy chcą wiedzieć m. in.: w jaki sposób ująć kontrakty długoterminowe w rachunkowości przedsiębiorstw? Jakie są metody wyceny i ujęcia w sprawozdaniu finansowym przychodów i kosztów zgrupowanych z realizacją kontraktów długoterminowych? Jak scharakteryzować moment rozpoczęcia i zakończenia kontraktu, przypadający na różne okresy sprawozdawcze? Celem usług kiedy usługi budowlane na odwrotne obciążenie budowlanych jest zapoznanie uczestników z zasadami ewidencji, rozliczania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym informacji o niezakończonych kontraktach na wykonanie usług. Podczas zajęć uczestnikom zostaną przekazane pożyteczne umiejętności dotyczące ewidencji, rozliczania i prezentacji kontraktów. usługi jakie usługi budowlane na odwrotne obciążenie budowlane obrazuje podobieństwa i różnice pomiędzy KSR 3 i MSR 11 Umowy o usługę budowlaną. Korzyści na rzecz uczestników usług budowlanych: Usługi budowlane globalny budżet kosztów,Usługi budowlane Zmiany zakresu umowy i wynikające z niej korekty,Usługi budowlane Zmiany umowy budowlanej i ich wpływ na globalny budżet przychodów,Usługi budowlane Prezentacja i ujawnianie informacji Przyswojenie szczegółowej wiedzy dotyczącej rozliczania i ujmowania długoterminowych umów w sprawozdaniu finansowym. Adresaci usług budowlanych: osoby, które mają obecnie innymi słowy w przyszłości będą miały do czynienia z umowami długoterminowymi – w szczególności z branż budowlanej również informatycznej, głównych księgowych, księgowych, a także kierowników różnego szczebla, odpowiedzialnych za prowadzenie długoterminowych projektów np. budowlanych lub IT lub Usługi budowlane Podstawowe definicje,Usługi budowlane Zmiany zakresu umowy i wynikające z niej korekty,Usługi budowlane Rodzaje umów budowlanych,Usługi budowlane Odroczony podatek dochodowy z tytułu umów budowlanych

Najnowsze artykuły:

Top