Samodzielny księgowy Należności krótkoterminowe – przykładySamodzielny księgowy - Należności krótkoterminowe – przykłady praktyczne jest wszechstronne przygotowanie słuchacza do uzyskiwania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu rezerw i rozliczeń międzyokresowych z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy dodatkowo zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145). Uczestnicy poznają wszelkie niezbędne aspekty rachunkowości i sprawozdawczości mikro i małych jednostek, uczą się podstawowych zadań połączonych z opodatkowaniem, działalnością gospodarczą, kadrami i rozliczeniem pracowników. Kurs może być pomocny zarówno dla kierowników jednostki firm prowadzących pełną rachunkowość. To drugi krok zawodu księgowego, który otwiera drogę do zdobycia Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu środków trwałych i środków trwałych w budowie tytułu głównego księgowego również dyplomowanego księgowego. W ramach księgowości, pod okiem doświadczonego wykładowcy - praktyka: zdobędziesz kompetencje w obrębie zawodu rachunkowy (kod zawodu 241103), zdobędziesz umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego, poznasz zagadnienia z obszaru aktywności gospodarczej, poznasz zadania z zakresu ewidencji podatkowych, poznasz zadania z obszaru podatku dochodowego, poznasz zadania z aspektu prawa pracy, poznasz zadania z obszaru podatku VAT, poznasz teoretyczne i rzeczowe zadania w obszarze majątku trwałego, poznasz teoretyczne i rzeczowe zadania w obszarze majątku obrotowego, poznasz teoretyczne i rzeczowe zagadnienia Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w zakresie pasywów jednostki, poznasz teoretyczne i użyteczne zadania w obszarze przychodów i kosztów, poznasz teoretyczne i użyteczne zagadnienia w obszarze organizacji rachunkowości, poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w obszarze sprawozdawczości jednostek, przećwiczysz różne operacje gospodarcze w praktyce, nauczysz się rachunkowości komputerowej na przykładzie programu Symfonia FK. Adresaci wpisu: osoby, jakie niedawno rozpoczęły pracę w działach księgowości,posiadają podstawową wiedzę dodatkowo doświadczenie, osoby, jakie zamierzają podjąć pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, które ostatnio podjęły pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, jakie zamierzają zdobyć kompetencje w ramach kodu zawodowego (241103), osoby, jakie chcą stworzyć się do kursu Głównego księgowego, właściciele firm, które prowadzą pełną rachunkowość, kierownicy jednostek na kompletnej rachunkowości.

Najnowsze artykuły:

Top