Akta osobowe termin wydania świadectwa pracy iAkta osobowe termin wydania świadectwa pracy i Celem wpisu na blogu jest reprezentacja od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie m.in. na pytania oznacza to można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jak jak numerować akta osobowe długo takie zaświadczenie jest aktualne, czy umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna także jakże prawidłowo wyeliminować z akt pracowniczych odpis zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie wpisu na blogu uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Zobacz Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników i archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Nowe zasady prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw kiedy akta osobowe 10 lat w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Dokumenty pochodzące od kandydatów na pracowników. Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy dodatkowo przebiegu zatrudnienia. Dokumenty dotyczące ustania stosunku pracy. Dokumentacja związana z odpowiedzialnością porządkową pracownika. Pozostała dokumentacja pracownicza w kwestiach połączonych ze stosunkiem pracy.

Najnowsze artykuły:

Top