wieloletnia prognoza finansowa w gminiewieloletnia prognoza finansowa w gminie to Problemy budżetowania. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego dodatkowo spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w ten sposób by sprowadzić jego wady i wydobyć z niego jak najwięcej zalet. Niezależnie od przekazywanej informacji teoretycznej, trwale akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań. Szczególny napór zostanie usytuowany na przygotowanie uczestników artykułu inyernetowego do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na rozlicznych poziomach zarządzania), w jaki sposób tak jak na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, w taki sposób by przynosiły one jakim sposobem największe korzyści dla firmy. Uczestnicy artykułu będą mieli opcja sprawdzenia swojej znajomości na praktycznych przykładach. Wprowadzenie przedstawienie najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem. Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, jakie można wdrożyć przy budżetowania: prognozowanie kroczące (definicja, projekt narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, rzeczowe przykłady, ćwiczenie). Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard (definicja, pomysł narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie), nauka księgowości ziór zadań od czego zacząć benchmarking zewnętrzny również wewnętrzny (definicja, myśl narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie), ekonomiczna wartość dodana Economic Value Added (definicja, pomysł narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie). Sposoby na integrację: prognozowania kroczącego z budżetowaniem, Zbilansowanej Karty Wyników z budżetowaniem, benchmarkingu z budżetowaniem, ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem. Praktyczne metody radzenia sobie z najistotniejszymi problemami związanymi z budżetowaniem. Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego na rzecz pracowników opartego na budżetowaniu również powyższych narzędziach. Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem zgłoszonych przez uczestników artykułu internetowego. Najważniejszych wnioski z artykułu internetowego.

Najnowsze artykuły:

Top