Nowe prawo zabezpieczenie roszczeń pieniężnych



Nowe prawo zabezpieczenie roszczeń pieniężnych z zabezpieczenie środka dowodowego aspektu prawa własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to jest prawo własności intelektualnej również niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników również dla osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej lub stykają się z takimi problemami w pracy. Na co to prawa własności intelektualnej zapraszamy również kadrę menedżerską podmiotów, jakich produkty albo usługi oparte są na własności intelektualnej, a szczególnie kadrę kierowniczą z branży śmiałych technologii, IT czyli innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, w jaki sposób będzie wyglądało ewentualne proces w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, o ile taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jak i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z aspektu własności intelektualnej, który sąd co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z obszaru własności intelektualnej.

Najnowsze artykuły:

Top