COVID19 a programy operacyjne Ustawa 20COVID-19 a programy operacyjne Ustawa 2.0 – bieżące zmiany dla projektów paragraf o funduszach uijnych przeznaczone jest dla osób pracujących przy przygotowaniu aplikacji projektowych do konkursów finansujących działalność B+R ze środków krajowych, szczególnie dla pracowników jednostek naukowych w tym studentów i doktorantów zainteresowanych problematyką grantową, a również dla personelu administracyjnego zaangażowanego w programy operacyjne wprowadzenie do systemu aplikacyjnego OSF przygotowanie wniosków projektowych i realizację projektów. Artykuł o funduszach uijnych ma natura praktyczny, ma odpowiedzieć na pytania jak, gdzie i kiedy aplikuje się o granty krajowe a podobnie na jakie potencjalne pułapki trzeba zwrócić uwagę podczas ich realizacji. Przedstawione zostaną doświadczenia z realizacji projektów, w tym procedur związanych z przeprowadzaniem kontroli i audytów w uczelni technicznej.

Dużą kwant spotkania zostanie poświęcona technicznym aspektom konstruowania wniosku w generatorze wniosków OSF, w tym kosztorysowi w oparciu o zbiór danych kosztów kwalifikowanych oraz elektronicznemu podpisywaniu, udostępnianiu i wysyłaniu wniosku i umowy o dofinansowanie. Artykuł o funduszach uijnych pozwoli usystematyzować i zaktualizować wiedzę uczestników niezależnie od ich poziomu zaawansowania, prowadząca zaznaczy jakie zmiany obecnie należy wziąć pod uwagę programy operacyjne umowa konsorcjum w kontekście Ustawy 2.0. uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania dotyczące indywidualnych problemów w aplikowaniu i realizacji planów krajowych.

Najnowsze artykuły:

Top