Controlling po co audyt wewnętrzny audytControlling - po co audyt wewnętrzny audyt ma ukazać słuchaczom korzyści wynikające z funkcjonowania systemów controllingowych, jakże tak jak przedstawić alternatywne koncepcje podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa. Ma tak jak za zakończenie przyuczyć słuchaczy praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) dodatkowo kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI). Audyt dostarczy tak jak znajomości odnośnie do efektywnego czy audyt energetyczny jest obowiązkowy czyste powietrze budżetowania i istoty tworzenia biznesplanów, również dla całego przedsiębiorstwa, jakże też szczególnych przedsięwzięć. Cel wpisu o audycie: zrozumienie poprzez uczestników istoty controllingu jako jednego z systemów zarządzania przedsiębiorstwem, weprzeć uczestników, że controlling nie polega na permanentnym konstruowaniu i analizowaniu raportów lecz na doskonaleniu procesów biznesowych, wykazanie różnicy pomiędzy analizą finansową a controllingiem, gdzie controlling w swojej istocie nie kończy się na danych finansowych, a swoją domeną obejmuje wszystkie dane kwantyfikowalne (liczbowe) w przedsiębiorstwie, ukazanie słuchaczom korzyści wynikających z funkcjonowania systemów controllingowych, jakże dodatkowo reprezentacja alternatywnych koncepcji podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa, szkolnictwo praktycznego posługiwania audyt jak przeprowadzić się czy audyt rodo jest obowiązkowy kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) dodatkowo kluczowymi wskaźnikami skuteczności (KPI), przekazanie wiedzy odnośnie do efektywnego budżetowania i istoty tworzenia interes planów, zarówno na rzecz całego przedsiębiorstwa, jakże też szczególnych przedsięwzięć. Korzyści na rzecz uczestników wpisu o audycie: poznanie szerokiego spektrum narzędzi controllingu strategicznego i operacyjnego, nabycie umiejętności „controllingowego myślenia”, zdobycie praktycznej znajomości z zakresu optymalizacji procesów, poznanie różnorodnych ujęć kosztowych stosowanych w controllingu, zrozumienie zasad poprawnego budżetowania, zaznajomienie się z koncepcją „zarządzania pozycja budżetem”, pozyskanie informacji z praktycznego stosowania KPI, poznanie struktury biznesplanu i jego roli w firmie. Adresaci wpisu o audycie:, kontrolerzy finansowi, kontrolerzy kosztów, kandydaci na kontrolerów finansowych,, osoby chcące polerować swoje umiejętności analityczne, kierownicy komórek organizacyjnych, dyrektorzy finansowi, osoby zarządzające finansami, analitycy finansowi pragnący rozszerzać soje horyzonty.

Najnowsze artykuły:

Top